carey

برای تعریف carey لطفا اینجا.

  • تنظیم مجدد کلمه انگلیسی: carey
  • اضافه کردن یک حرف جدید کلمات انگلیسی فرم نیست.
  • carey با بیش از هفت نامه حاوی کلمات انگلیسی : هیچ نتیجه ای
  • لیست تمام کلمات انگلیسی  کلمات انگلیسی شروع با carey, کلمات انگلیسی است که شامل carey یا کلمات انگلیسی با carey
  • با همان ترتیب کلمات انگلیسی است که تشکیل شده توسط هر بخش از careycar  care  a  ar  are  r  re  e  ey  y

  • در carey تمام کلمات انگلیسی با یک حرف تغییر شکل گرفته بر اساس
  • ایجاد کلمات انگلیسی جدید با همان جفت نامه:  ca  ar  re  ey
  • پیدا کردن کلمات انگلیسی با carey شروع با حرف بعدی

این صفحه برای توضیح معنای carey ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل carey را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ carey در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب carey را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با carey دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای carey نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از carey. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه carey: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل carey. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی carey در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از carey ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که carey واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با carey ، کلمات انگلیسی که شامل carey و کلمات انگلیسی که با carey پایان می یابد ، فهرست می کنیم.