cameral

تلفظ:  US ['kæmərəl] UK ['kæmərəl]
  • adj.دادرس
  • Webقوه مقننه در خانه

این صفحه برای توضیح معنای cameral ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل cameral را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ cameral در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب cameral را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با cameral دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای cameral نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از cameral. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه cameral: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل cameral. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی cameral در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از cameral ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که cameral واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با cameral ، کلمات انگلیسی که شامل cameral و کلمات انگلیسی که با cameral پایان می یابد ، فهرست می کنیم.