aegil

برای تعریف aegil لطفا اینجا.

  • تنظیم مجدد کلمه انگلیسی: aegil
  • اضافه کردن یک حرف جدید کلمات انگلیسی فرم نیست.
  • aegil با بیش از هفت نامه حاوی کلمات انگلیسی : هیچ نتیجه ای
  • لیست تمام کلمات انگلیسی  کلمات انگلیسی شروع با aegil, کلمات انگلیسی است که شامل aegil یا کلمات انگلیسی با aegil
  • با همان ترتیب کلمات انگلیسی است که تشکیل شده توسط هر بخش از aegila  ae  aeg  e  eg  egi  g  gil  il

  • در aegil تمام کلمات انگلیسی با یک حرف تغییر شکل گرفته بر اساس
  • ایجاد کلمات انگلیسی جدید با همان جفت نامه:  ae  eg  gi  il
  • پیدا کردن کلمات انگلیسی با aegil شروع با حرف بعدی

این صفحه برای توضیح معنای aegil ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل aegil را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ aegil در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب aegil را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با aegil دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای aegil نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از aegil. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه aegil: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل aegil. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی aegil در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از aegil ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که aegil واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با aegil ، کلمات انگلیسی که شامل aegil و کلمات انگلیسی که با aegil پایان می یابد ، فهرست می کنیم.