acitv

برای تعریف acitv لطفا اینجا.

  • تنظیم مجدد کلمه انگلیسی: acitv
  • اضافه کردن یک حرف جدید کلمات انگلیسی فرم نیست.
  • acitv با بیش از هفت نامه حاوی کلمات انگلیسی : هیچ نتیجه ای
  • لیست تمام کلمات انگلیسی  کلمات انگلیسی شروع با acitv, کلمات انگلیسی است که شامل acitv یا کلمات انگلیسی با acitv
  • با همان ترتیب کلمات انگلیسی است که تشکیل شده توسط هر بخش از acitva  aci  ci  it  t  v

  • در acitv تمام کلمات انگلیسی با یک حرف تغییر شکل گرفته بر اساس
  • ایجاد کلمات انگلیسی جدید با همان جفت نامه:  ac  ci  it  tv
  • پیدا کردن کلمات انگلیسی با acitv شروع با حرف بعدی

این صفحه برای توضیح معنای acitv ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل acitv را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ acitv در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب acitv را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با acitv دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای acitv نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از acitv. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه acitv: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل acitv. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی acitv در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از acitv ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که acitv واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با acitv ، کلمات انگلیسی که شامل acitv و کلمات انگلیسی که با acitv پایان می یابد ، فهرست می کنیم.