Põhineb ignorant, uusi sõnu moodustatakse lisades ühe kirja algusesse või lõppu:
ccartoning   iarointing   orationing   pratooning   tpronating   yattorning