slop

Pronunciation:  US [slɑp] UK [slɒp]
  • v.Sloshing; Spills; Pour out; Spilt
  • n.Swill; (Fallen) leftovers; Sewage; Dirty water
  • WebThe slope; Overflow; Waste oil