Yn seiliedig ar bireme, geiriau newydd a ffurfir drwy ychwanegu un llythyr ar ddechrau neu ar ddiwedd:
abeeimr   cbeamier   dbecrime   gbemired   sberimed