liberal

Ynganu:  US [ˈlɪb(ə)rəl] UK ['lɪb(ə)rəl]
  • adj.Hael ac eangfrydig; rhyddid goleuedig, (gwleidyddol ac economaidd)
  • n.Pobl sy'n deall ac yn parchu barn eraill; berson hael; y dyn goleuedig
  • WebHael; mawr, cyfoethog,
adj.
1.
dderbyn safbwyntiau gwahanol a ffyrdd o ymddwyn ac yn tueddu i fod yn gydymdeimladol i bobl eraill; gredu yn newid cymdeithasol neu wleidyddol os rhan fwyaf o bobl am ei; defnyddio am gymdeithasau, sefydliadau, ac ati. Mae hynny'n caniatáu i bobl llawer o ryddid personol
2.
swm Rhyddfrydol yn fawr ac yn hael; hael â rhywbeth
3.
Nid caeth neu union
4.
Mae addysg Rhyddfrydol yn golygu dysgu am amrywiaeth eang o bethau
n.
1.
rhywun sy'n derbyn llawer o safbwyntiau gwahanol neu ffyrdd o ymddwyn ac yn tueddu i fod yn gydymdeimladol i bobl eraill; rhywun sy'n credu y dylid gwneud newidiadau cymdeithasol a gwleidyddol yn raddol os rhan fwyaf o bobl am eu
2.
un o gefnogwyr y Blaid Rhyddfrydol U. K., Canada neu Awstralia

MAP