ignorant

Ynganu:  US [ˈɪɡnərənt] UK ['ɪɡnərənt]
  • adj.(Ar gyfer sth) nad yw deall; Anwybodaeth; Anwybodaeth; Nid oes gwybodaeth o
  • WebNa, nid oes gennyf syniad; Anwybodaeth
adj.
1.
heb wybod rhywbeth y dylech wybod neu angen gwybod