fidg

  • WebWraidd y mater gan; Arddangosiadau; Gwrthsefyll sychder

Crëir y dudalen hon i egluro beth yw ystyr fidg. Yma, gallwch ddod o hyd i ddiffiniadau cyflawn o fidg yn Saesneg ac ieithoedd 40 eraill. Yn gyntaf oll, gallwch wrando ar ynganiadau fidg yn Saesneg Americanaidd a British English trwy glicio ar eiconau sain. Nesaf, rydym yn rhestru'r diffiniadau gwe mwyaf poblogaidd o fidg. Efallai nad ydynt yn gywir, ond eu bod yn cynrychioli'r esboniadau diweddaraf yn oes y rhyngrwyd. Ar ben hynny, rydym yn rhestru geiriau eraill sydd â'r un ystyron â fidg. Yn ogystal â cyfystyron, rhestrir prif wrthonymau ar gyfer fidg hefyd. Ar gyfer rhestr Word fanwl, gallwch glicio tabiau i newid rhwng cyfystyron a antonyms. Yn bwysicach na hynny, fe welwch y tab ' diffiniadau yn Saesneg ' lle mae'r geiriadur DigoPaul.com yn darparu ystyron cywir fidg. yn drydydd, rydym yn rhestru ffurfiau geiriau eraill o fidg: enw, ansoddair, berf, ac adferb. Yn bedwerydd, rydym yn rhoi brawddegau enghreifftiol sy'n cynnwys fidg. Mae'r brawddegau hyn yn dangos sut y gallwch ddefnyddio'r gair Saesneg o fidg mewn brawddeg go iawn. Yn bumed, i'ch helpu i ddeall diffiniadau fidg yn well, rydym hefyd yn cyflwyno tair delwedd i ddangos yr hyn y mae fidg yn ei olygu mewn gwirionedd. Yn olaf, rydym yn rhestru geiriau Saesneg sy'n dechrau gyda fidg, geiriau Saesneg sy'n cynnwys fidg, a geiriau Saesneg sy'n gorffen gyda fidg.