clepsydra

I gael diffiniad o clepsydra, ewch yma.