bulford

I gael diffiniad o bulford, ewch yma.

MAP


Crëir y dudalen hon i egluro beth yw ystyr bulford. Yma, gallwch ddod o hyd i ddiffiniadau cyflawn o bulford yn Saesneg ac ieithoedd 40 eraill. Yn gyntaf oll, gallwch wrando ar ynganiadau bulford yn Saesneg Americanaidd a British English trwy glicio ar eiconau sain. Nesaf, rydym yn rhestru'r diffiniadau gwe mwyaf poblogaidd o bulford. Efallai nad ydynt yn gywir, ond eu bod yn cynrychioli'r esboniadau diweddaraf yn oes y rhyngrwyd. Ar ben hynny, rydym yn rhestru geiriau eraill sydd â'r un ystyron â bulford. Yn ogystal â cyfystyron, rhestrir prif wrthonymau ar gyfer bulford hefyd. Ar gyfer rhestr Word fanwl, gallwch glicio tabiau i newid rhwng cyfystyron a antonyms. Yn bwysicach na hynny, fe welwch y tab ' diffiniadau yn Saesneg ' lle mae'r geiriadur DigoPaul.com yn darparu ystyron cywir bulford. yn drydydd, rydym yn rhestru ffurfiau geiriau eraill o bulford: enw, ansoddair, berf, ac adferb. Yn bedwerydd, rydym yn rhoi brawddegau enghreifftiol sy'n cynnwys bulford. Mae'r brawddegau hyn yn dangos sut y gallwch ddefnyddio'r gair Saesneg o bulford mewn brawddeg go iawn. Yn bumed, i'ch helpu i ddeall diffiniadau bulford yn well, rydym hefyd yn cyflwyno tair delwedd i ddangos yr hyn y mae bulford yn ei olygu mewn gwirionedd. Yn olaf, rydym yn rhestru geiriau Saesneg sy'n dechrau gyda bulford, geiriau Saesneg sy'n cynnwys bulford, a geiriau Saesneg sy'n gorffen gyda bulford.