trudgeons

Definice trudgeons, naleznete zde.


Tato stránka je vytvořena za účelem vysvětlení významu trudgeons. Zde můžete nalézt kompletní definice trudgeons v angličtině a dalších 40 jazycích. Nejprve můžete poslouchat výslovnosti trudgeons v americké angličtině a britské angličtině klepnutím na ikony zvuku. Dále je uveden seznam nejoblíbenějších webových definic trudgeons. Nemusejí sice být přesné, ale představují nejaktuálnější vysvětlení ve věku internetu. Kromě toho se v seznamu nacházejí další slova, která mají stejný význam jako trudgeons. Kromě synonym jsou v seznamu uvedeny také hlavní antonyma pro trudgeons. Chcete-li přepínat mezi synonyma a antonyma, můžete pro seznam podrobných slov klepnout na tabulátory. A co je důležitější, zobrazí se záložka "definice v angličtině", kde slovník DigoPaul.com poskytuje přesný význam trudgeons. Zatřetí, máme seznam dalších slovních tvarů trudgeons: substantivum, přídavné jméno, sloveso a protivb. Začtvrté, dávají příklad vět, které obsahují trudgeons. Tyto věty ukazují, jak lze použít anglické slovo trudgeons ve skutečné větě. Za páté, chcete-li lépe porozumět definicím trudgeons, prezentujeme také tři obrázky k ilustraci toho, co trudgeons skutečně znamená. Nakonec se uvádí anglická slova začínající na trudgeons, anglická slova obsahující trudgeons a anglická slova, která končí na trudgeons.