sleev

  • WebRukáv

Tato stránka je vytvořena za účelem vysvětlení významu sleev. Zde můžete nalézt kompletní definice sleev v angličtině a dalších 40 jazycích. Nejprve můžete poslouchat výslovnosti sleev v americké angličtině a britské angličtině klepnutím na ikony zvuku. Dále je uveden seznam nejoblíbenějších webových definic sleev. Nemusejí sice být přesné, ale představují nejaktuálnější vysvětlení ve věku internetu. Kromě toho se v seznamu nacházejí další slova, která mají stejný význam jako sleev. Kromě synonym jsou v seznamu uvedeny také hlavní antonyma pro sleev. Chcete-li přepínat mezi synonyma a antonyma, můžete pro seznam podrobných slov klepnout na tabulátory. A co je důležitější, zobrazí se záložka "definice v angličtině", kde slovník DigoPaul.com poskytuje přesný význam sleev. Zatřetí, máme seznam dalších slovních tvarů sleev: substantivum, přídavné jméno, sloveso a protivb. Začtvrté, dávají příklad vět, které obsahují sleev. Tyto věty ukazují, jak lze použít anglické slovo sleev ve skutečné větě. Za páté, chcete-li lépe porozumět definicím sleev, prezentujeme také tři obrázky k ilustraci toho, co sleev skutečně znamená. Nakonec se uvádí anglická slova začínající na sleev, anglická slova obsahující sleev a anglická slova, která končí na sleev.