personification

Výslovnost:  US [pərˌsɑnəfɪˈkeɪʃ(ə)n] UK [pə(r)ˌsɒnɪfɪˈkeɪʃ(ə)n]
  • n.Personifikace; Ztělesněná; Avatar; Typická
  • WebZtělesněná; Personifikace metoda; Chcete-li být osobnost
n.
1.
praxe ukazuje určitou kvalitu v podobě osoby nebo instance tohoto