miskicked

Definice miskicked, naleznete zde.


Tato stránka je vytvořena za účelem vysvětlení významu miskicked. Zde můžete nalézt kompletní definice miskicked v angličtině a dalších 40 jazycích. Nejprve můžete poslouchat výslovnosti miskicked v americké angličtině a britské angličtině klepnutím na ikony zvuku. Dále je uveden seznam nejoblíbenějších webových definic miskicked. Nemusejí sice být přesné, ale představují nejaktuálnější vysvětlení ve věku internetu. Kromě toho se v seznamu nacházejí další slova, která mají stejný význam jako miskicked. Kromě synonym jsou v seznamu uvedeny také hlavní antonyma pro miskicked. Chcete-li přepínat mezi synonyma a antonyma, můžete pro seznam podrobných slov klepnout na tabulátory. A co je důležitější, zobrazí se záložka "definice v angličtině", kde slovník DigoPaul.com poskytuje přesný význam miskicked. Zatřetí, máme seznam dalších slovních tvarů miskicked: substantivum, přídavné jméno, sloveso a protivb. Začtvrté, dávají příklad vět, které obsahují miskicked. Tyto věty ukazují, jak lze použít anglické slovo miskicked ve skutečné větě. Za páté, chcete-li lépe porozumět definicím miskicked, prezentujeme také tři obrázky k ilustraci toho, co miskicked skutečně znamená. Nakonec se uvádí anglická slova začínající na miskicked, anglická slova obsahující miskicked a anglická slova, která končí na miskicked.