mechanoreceptions

Definice mechanoreceptions, naleznete zde.


Tato stránka je vytvořena za účelem vysvětlení významu mechanoreceptions. Zde můžete nalézt kompletní definice mechanoreceptions v angličtině a dalších 40 jazycích. Nejprve můžete poslouchat výslovnosti mechanoreceptions v americké angličtině a britské angličtině klepnutím na ikony zvuku. Dále je uveden seznam nejoblíbenějších webových definic mechanoreceptions. Nemusejí sice být přesné, ale představují nejaktuálnější vysvětlení ve věku internetu. Kromě toho se v seznamu nacházejí další slova, která mají stejný význam jako mechanoreceptions. Kromě synonym jsou v seznamu uvedeny také hlavní antonyma pro mechanoreceptions. Chcete-li přepínat mezi synonyma a antonyma, můžete pro seznam podrobných slov klepnout na tabulátory. A co je důležitější, zobrazí se záložka "definice v angličtině", kde slovník DigoPaul.com poskytuje přesný význam mechanoreceptions. Zatřetí, máme seznam dalších slovních tvarů mechanoreceptions: substantivum, přídavné jméno, sloveso a protivb. Začtvrté, dávají příklad vět, které obsahují mechanoreceptions. Tyto věty ukazují, jak lze použít anglické slovo mechanoreceptions ve skutečné větě. Za páté, chcete-li lépe porozumět definicím mechanoreceptions, prezentujeme také tři obrázky k ilustraci toho, co mechanoreceptions skutečně znamená. Nakonec se uvádí anglická slova začínající na mechanoreceptions, anglická slova obsahující mechanoreceptions a anglická slova, která končí na mechanoreceptions.