kmno

  • WebManganistan draselný; Manganistan draselný je; Manganistan draselný krystaly

Tato stránka je vytvořena za účelem vysvětlení významu kmno. Zde můžete nalézt kompletní definice kmno v angličtině a dalších 40 jazycích. Nejprve můžete poslouchat výslovnosti kmno v americké angličtině a britské angličtině klepnutím na ikony zvuku. Dále je uveden seznam nejoblíbenějších webových definic kmno. Nemusejí sice být přesné, ale představují nejaktuálnější vysvětlení ve věku internetu. Kromě toho se v seznamu nacházejí další slova, která mají stejný význam jako kmno. Kromě synonym jsou v seznamu uvedeny také hlavní antonyma pro kmno. Chcete-li přepínat mezi synonyma a antonyma, můžete pro seznam podrobných slov klepnout na tabulátory. A co je důležitější, zobrazí se záložka "definice v angličtině", kde slovník DigoPaul.com poskytuje přesný význam kmno. Zatřetí, máme seznam dalších slovních tvarů kmno: substantivum, přídavné jméno, sloveso a protivb. Začtvrté, dávají příklad vět, které obsahují kmno. Tyto věty ukazují, jak lze použít anglické slovo kmno ve skutečné větě. Za páté, chcete-li lépe porozumět definicím kmno, prezentujeme také tři obrázky k ilustraci toho, co kmno skutečně znamená. Nakonec se uvádí anglická slova začínající na kmno, anglická slova obsahující kmno a anglická slova, která končí na kmno.