democracy

Výslovnost:  US [dɪˈmɑkrəsi] UK [dɪˈmɒkrəsi]
  • n.Demokracie; Demokratický stát; Demokracie; Demokracie
  • WebPan Ian; Demokracie; Demokracie
republic self-government self-rule
n.
1.
systém vlády, v níž lidé volit ve volbách vybrat lidi, kteří budou řídit země, která má demokracie
2.
systém běží podnik nebo organizace, v níž všichni volit a podílet se na rozhodování