commonnesses

Definice commonnesses, naleznete zde.


Tato stránka je vytvořena za účelem vysvětlení významu commonnesses. Zde můžete nalézt kompletní definice commonnesses v angličtině a dalších 40 jazycích. Nejprve můžete poslouchat výslovnosti commonnesses v americké angličtině a britské angličtině klepnutím na ikony zvuku. Dále je uveden seznam nejoblíbenějších webových definic commonnesses. Nemusejí sice být přesné, ale představují nejaktuálnější vysvětlení ve věku internetu. Kromě toho se v seznamu nacházejí další slova, která mají stejný význam jako commonnesses. Kromě synonym jsou v seznamu uvedeny také hlavní antonyma pro commonnesses. Chcete-li přepínat mezi synonyma a antonyma, můžete pro seznam podrobných slov klepnout na tabulátory. A co je důležitější, zobrazí se záložka "definice v angličtině", kde slovník DigoPaul.com poskytuje přesný význam commonnesses. Zatřetí, máme seznam dalších slovních tvarů commonnesses: substantivum, přídavné jméno, sloveso a protivb. Začtvrté, dávají příklad vět, které obsahují commonnesses. Tyto věty ukazují, jak lze použít anglické slovo commonnesses ve skutečné větě. Za páté, chcete-li lépe porozumět definicím commonnesses, prezentujeme také tři obrázky k ilustraci toho, co commonnesses skutečně znamená. Nakonec se uvádí anglická slova začínající na commonnesses, anglická slova obsahující commonnesses a anglická slova, která končí na commonnesses.