capitalism

Výslovnost:  US [ˈkæpɪt(ə)lˌɪzəm] UK [ˈkæpɪtəˌlɪz(ə)m]
  • n.Kapitalismus
  • WebModerní kapitalismus; Kapitálové systémy; Slovo kapitalismus
n.
1.
ekonomický systém, v němž vlastnost, podniky a průmysl jsou majetkem jednotlivých lidí a nikoliv vláda