beirtt

Definice beirtt, naleznete zde.


Tato stránka je vytvořena za účelem vysvětlení významu beirtt. Zde můžete nalézt kompletní definice beirtt v angličtině a dalších 40 jazycích. Nejprve můžete poslouchat výslovnosti beirtt v americké angličtině a britské angličtině klepnutím na ikony zvuku. Dále je uveden seznam nejoblíbenějších webových definic beirtt. Nemusejí sice být přesné, ale představují nejaktuálnější vysvětlení ve věku internetu. Kromě toho se v seznamu nacházejí další slova, která mají stejný význam jako beirtt. Kromě synonym jsou v seznamu uvedeny také hlavní antonyma pro beirtt. Chcete-li přepínat mezi synonyma a antonyma, můžete pro seznam podrobných slov klepnout na tabulátory. A co je důležitější, zobrazí se záložka "definice v angličtině", kde slovník DigoPaul.com poskytuje přesný význam beirtt. Zatřetí, máme seznam dalších slovních tvarů beirtt: substantivum, přídavné jméno, sloveso a protivb. Začtvrté, dávají příklad vět, které obsahují beirtt. Tyto věty ukazují, jak lze použít anglické slovo beirtt ve skutečné větě. Za páté, chcete-li lépe porozumět definicím beirtt, prezentujeme také tři obrázky k ilustraci toho, co beirtt skutečně znamená. Nakonec se uvádí anglická slova začínající na beirtt, anglická slova obsahující beirtt a anglická slova, která končí na beirtt.