and

Výslovnost:  US [ənd] UK [ənd]
  • conj.A;;
  • n.Další podmínka; a další podrobnosti
  • WebA a, a
conj.
1.
používá se mezi slova, fráze, atd. připojení je dohromady
2.
používá pro zobrazování se stane, že jedna věc za druhou
3.
používá pro zobrazování, co váš záměr či účel je potom slovesa jako"," "No", "try", nebo "Počkejte"
4.
používá k prokázání, že jedna věc způsobuje další
5.
používá pro spojení slov, které se opakují pro zdůraznění
6.
použít ve výpočtech pro ukazují, že čísla se sčítají
7.
pro zavedení větu, když chcete vytvořit oznámení, otázku nebo změna předmětu
8.
používá při pozastavení učinit poznámku uprostřed věty
9.
používá se v číslech, poté, co slovo "set" nebo "tisíc" když následuje slov pro čísla menší než 100; používá se mezi celá čísla a zlomky