waldangelloch

Per a la definició de waldangelloch, si us plau visiti aquí.

Europa >> Alemanya >> Waldangelloch
Europe >> Germany >> Waldangelloch

Aquesta pàgina es crea per explicar què és el significat de waldangelloch. Aquí, podeu trobar definicions completes de waldangelloch en anglès i altres 40 idiomes. En primer lloc, podeu escoltar les pronunciacions de waldangelloch en anglès americà i anglès britànic fent clic a les icones d'àudio. A continuació, enumerem les definicions web més populars de waldangelloch. Encara que poden no ser exactes, però representen les explicacions més actualitzades a l'era d'Internet. A més, enumerem altres paraules que tenen els mateixos significats que waldangelloch. A més dels sinònims, també s'enumeren els Antònims importants de waldangelloch. Per a la llista de paraules detallades, podeu fer clic a les pestanyes per canviar entre sinònims i Antònims. Més importantment, veurà la fitxa de'definicions en anglès'on el diccionari de DigoPaul.com proporciona els significats precisos de waldangelloch. en tercer lloc, llistem altres formes de paraula de waldangelloch: substantiu, adjectiu, verb i adverbi. En quart, estem donant exemple de frases que contenen waldangelloch. Aquestes frases mostren com podeu utilitzar la paraula anglesa de waldangelloch en una frase real. En cinquè, per ajudar-vos a entendre millor les definicions de waldangelloch, també presentem tres imatges per il·lustrar el que realment significa waldangelloch. Finalment, estem llistant paraules en anglès que comencen per waldangelloch, paraules en anglès que contenen waldangelloch, i paraules en anglès que acaben amb waldangelloch.