t

Pronunciació:  US [ti] UK [tiː]
  • n.La carta de l'alfabet anglès XX
  • WebTemperatura; Tones; Fer
n.
1.
la carta de th 20 de l'alfabet anglès. T és una consonant.
n.
1.
pl.t's

Aquesta pàgina es crea per explicar què és el significat de t. Aquí, podeu trobar definicions completes de t en anglès i altres 40 idiomes. En primer lloc, podeu escoltar les pronunciacions de t en anglès americà i anglès britànic fent clic a les icones d'àudio. A continuació, enumerem les definicions web més populars de t. Encara que poden no ser exactes, però representen les explicacions més actualitzades a l'era d'Internet. A més, enumerem altres paraules que tenen els mateixos significats que t. A més dels sinònims, també s'enumeren els Antònims importants de t. Per a la llista de paraules detallades, podeu fer clic a les pestanyes per canviar entre sinònims i Antònims. Més importantment, veurà la fitxa de'definicions en anglès'on el diccionari de DigoPaul.com proporciona els significats precisos de t. en tercer lloc, llistem altres formes de paraula de t: substantiu, adjectiu, verb i adverbi. En quart, estem donant exemple de frases que contenen t. Aquestes frases mostren com podeu utilitzar la paraula anglesa de t en una frase real. En cinquè, per ajudar-vos a entendre millor les definicions de t, també presentem tres imatges per il·lustrar el que realment significa t. Finalment, estem llistant paraules en anglès que comencen per t, paraules en anglès que contenen t, i paraules en anglès que acaben amb t.
A (a) - B (b) - C (c) - D (d) - E (e) - F (f) - G (g) - H (h) - I (i) - J (j) - K (k) - L (l) - M (m) - N (n) - O (o) - P (p) - Q (q) - R (r) - S (s) - T (t) - U (u) - V (v) - W (w) - X (x) - Y (y) - Z (z)