swimsuit

Pronunciació:  US [ˈswɪmˌsut] UK [ˈswɪmˌsuːt]
  • na.(=
  • WebVestit de bany; vestit de bany vestit de bany de les dones

Aquesta pàgina es crea per explicar què és el significat de swimsuit. Aquí, podeu trobar definicions completes de swimsuit en anglès i altres 40 idiomes. En primer lloc, podeu escoltar les pronunciacions de swimsuit en anglès americà i anglès britànic fent clic a les icones d'àudio. A continuació, enumerem les definicions web més populars de swimsuit. Encara que poden no ser exactes, però representen les explicacions més actualitzades a l'era d'Internet. A més, enumerem altres paraules que tenen els mateixos significats que swimsuit. A més dels sinònims, també s'enumeren els Antònims importants de swimsuit. Per a la llista de paraules detallades, podeu fer clic a les pestanyes per canviar entre sinònims i Antònims. Més importantment, veurà la fitxa de'definicions en anglès'on el diccionari de DigoPaul.com proporciona els significats precisos de swimsuit. en tercer lloc, llistem altres formes de paraula de swimsuit: substantiu, adjectiu, verb i adverbi. En quart, estem donant exemple de frases que contenen swimsuit. Aquestes frases mostren com podeu utilitzar la paraula anglesa de swimsuit en una frase real. En cinquè, per ajudar-vos a entendre millor les definicions de swimsuit, també presentem tres imatges per il·lustrar el que realment significa swimsuit. Finalment, estem llistant paraules en anglès que comencen per swimsuit, paraules en anglès que contenen swimsuit, i paraules en anglès que acaben amb swimsuit.