solved

Pronunciació:  US [sɑlv] UK [sɒlv]
  • v.Resolts; mediació; llançament (llavors), liquiditat (deute)
  • WebEsquerdat; resposta Solver s'acaba
answer break crack dope (out) figure out puzzle (out) resolve riddle (out) unravel unriddle work work out
v.
1.
per trobar una solució a alguna cosa que està causant dificultats
2.
trobar la raó o per explicar alguna cosa; per trobar la resposta a una pregunta en un trencaclosques, mots encreuats, etc.; per trobar la resposta a un problema de matemàtiques