serialised

Per a la definició de serialised, si us plau visiti aquí.


Aquesta pàgina es crea per explicar què és el significat de serialised. Aquí, podeu trobar definicions completes de serialised en anglès i altres 40 idiomes. En primer lloc, podeu escoltar les pronunciacions de serialised en anglès americà i anglès britànic fent clic a les icones d'àudio. A continuació, enumerem les definicions web més populars de serialised. Encara que poden no ser exactes, però representen les explicacions més actualitzades a l'era d'Internet. A més, enumerem altres paraules que tenen els mateixos significats que serialised. A més dels sinònims, també s'enumeren els Antònims importants de serialised. Per a la llista de paraules detallades, podeu fer clic a les pestanyes per canviar entre sinònims i Antònims. Més importantment, veurà la fitxa de'definicions en anglès'on el diccionari de DigoPaul.com proporciona els significats precisos de serialised. en tercer lloc, llistem altres formes de paraula de serialised: substantiu, adjectiu, verb i adverbi. En quart, estem donant exemple de frases que contenen serialised. Aquestes frases mostren com podeu utilitzar la paraula anglesa de serialised en una frase real. En cinquè, per ajudar-vos a entendre millor les definicions de serialised, també presentem tres imatges per il·lustrar el que realment significa serialised. Finalment, estem llistant paraules en anglès que comencen per serialised, paraules en anglès que contenen serialised, i paraules en anglès que acaben amb serialised.