rubl

  • WebRubl; Robí

Aquesta pàgina es crea per explicar què és el significat de rubl. Aquí, podeu trobar definicions completes de rubl en anglès i altres 40 idiomes. En primer lloc, podeu escoltar les pronunciacions de rubl en anglès americà i anglès britànic fent clic a les icones d'àudio. A continuació, enumerem les definicions web més populars de rubl. Encara que poden no ser exactes, però representen les explicacions més actualitzades a l'era d'Internet. A més, enumerem altres paraules que tenen els mateixos significats que rubl. A més dels sinònims, també s'enumeren els Antònims importants de rubl. Per a la llista de paraules detallades, podeu fer clic a les pestanyes per canviar entre sinònims i Antònims. Més importantment, veurà la fitxa de'definicions en anglès'on el diccionari de DigoPaul.com proporciona els significats precisos de rubl. en tercer lloc, llistem altres formes de paraula de rubl: substantiu, adjectiu, verb i adverbi. En quart, estem donant exemple de frases que contenen rubl. Aquestes frases mostren com podeu utilitzar la paraula anglesa de rubl en una frase real. En cinquè, per ajudar-vos a entendre millor les definicions de rubl, també presentem tres imatges per il·lustrar el que realment significa rubl. Finalment, estem llistant paraules en anglès que comencen per rubl, paraules en anglès que contenen rubl, i paraules en anglès que acaben amb rubl.