revenue

Pronunciació:  US [ˈrevənju] UK [ˈrevənjuː]
  • n.Ingressos; ingressos d'impostos d'ingressos
  • WebIngrés; vendes; ingressos
n.
1.
ingressos d'activitats empresarials o impostos

Aquesta pàgina es crea per explicar què és el significat de revenue. Aquí, podeu trobar definicions completes de revenue en anglès i altres 40 idiomes. En primer lloc, podeu escoltar les pronunciacions de revenue en anglès americà i anglès britànic fent clic a les icones d'àudio. A continuació, enumerem les definicions web més populars de revenue. Encara que poden no ser exactes, però representen les explicacions més actualitzades a l'era d'Internet. A més, enumerem altres paraules que tenen els mateixos significats que revenue. A més dels sinònims, també s'enumeren els Antònims importants de revenue. Per a la llista de paraules detallades, podeu fer clic a les pestanyes per canviar entre sinònims i Antònims. Més importantment, veurà la fitxa de'definicions en anglès'on el diccionari de DigoPaul.com proporciona els significats precisos de revenue. en tercer lloc, llistem altres formes de paraula de revenue: substantiu, adjectiu, verb i adverbi. En quart, estem donant exemple de frases que contenen revenue. Aquestes frases mostren com podeu utilitzar la paraula anglesa de revenue en una frase real. En cinquè, per ajudar-vos a entendre millor les definicions de revenue, també presentem tres imatges per il·lustrar el que realment significa revenue. Finalment, estem llistant paraules en anglès que comencen per revenue, paraules en anglès que contenen revenue, i paraules en anglès que acaben amb revenue.