polikhni

Per a la definició de polikhni, si us plau visiti aquí.


Aquesta pàgina es crea per explicar què és el significat de polikhni. Aquí, podeu trobar definicions completes de polikhni en anglès i altres 40 idiomes. En primer lloc, podeu escoltar les pronunciacions de polikhni en anglès americà i anglès britànic fent clic a les icones d'àudio. A continuació, enumerem les definicions web més populars de polikhni. Encara que poden no ser exactes, però representen les explicacions més actualitzades a l'era d'Internet. A més, enumerem altres paraules que tenen els mateixos significats que polikhni. A més dels sinònims, també s'enumeren els Antònims importants de polikhni. Per a la llista de paraules detallades, podeu fer clic a les pestanyes per canviar entre sinònims i Antònims. Més importantment, veurà la fitxa de'definicions en anglès'on el diccionari de DigoPaul.com proporciona els significats precisos de polikhni. en tercer lloc, llistem altres formes de paraula de polikhni: substantiu, adjectiu, verb i adverbi. En quart, estem donant exemple de frases que contenen polikhni. Aquestes frases mostren com podeu utilitzar la paraula anglesa de polikhni en una frase real. En cinquè, per ajudar-vos a entendre millor les definicions de polikhni, també presentem tres imatges per il·lustrar el que realment significa polikhni. Finalment, estem llistant paraules en anglès que comencen per polikhni, paraules en anglès que contenen polikhni, i paraules en anglès que acaben amb polikhni.