perception

Pronunciació:  US [pərˈsepʃən] UK [pə(r)ˈsepʃ(ə)n]
  • n.Percepció; Percepció; Opinió; Visió
  • WebSentiment; Cognitiu; Comprensió
n.
1.
una manera particular de comprensió o pensar en alguna cosa
2.
l'habilitat a notar alguna cosa per veure, escoltar, olorar, etc.
3.
la capacitat d'entendre i fer bons judicis sobre una cosa