neoliberal

  • WebNeo-liberalisme; Neo-liberal

Aquesta pàgina es crea per explicar què és el significat de neoliberal. Aquí, podeu trobar definicions completes de neoliberal en anglès i altres 40 idiomes. En primer lloc, podeu escoltar les pronunciacions de neoliberal en anglès americà i anglès britànic fent clic a les icones d'àudio. A continuació, enumerem les definicions web més populars de neoliberal. Encara que poden no ser exactes, però representen les explicacions més actualitzades a l'era d'Internet. A més, enumerem altres paraules que tenen els mateixos significats que neoliberal. A més dels sinònims, també s'enumeren els Antònims importants de neoliberal. Per a la llista de paraules detallades, podeu fer clic a les pestanyes per canviar entre sinònims i Antònims. Més importantment, veurà la fitxa de'definicions en anglès'on el diccionari de DigoPaul.com proporciona els significats precisos de neoliberal. en tercer lloc, llistem altres formes de paraula de neoliberal: substantiu, adjectiu, verb i adverbi. En quart, estem donant exemple de frases que contenen neoliberal. Aquestes frases mostren com podeu utilitzar la paraula anglesa de neoliberal en una frase real. En cinquè, per ajudar-vos a entendre millor les definicions de neoliberal, també presentem tres imatges per il·lustrar el que realment significa neoliberal. Finalment, estem llistant paraules en anglès que comencen per neoliberal, paraules en anglès que contenen neoliberal, i paraules en anglès que acaben amb neoliberal.