ironia

  • WebIronia

Aquesta pàgina es crea per explicar què és el significat de ironia. Aquí, podeu trobar definicions completes de ironia en anglès i altres 40 idiomes. En primer lloc, podeu escoltar les pronunciacions de ironia en anglès americà i anglès britànic fent clic a les icones d'àudio. A continuació, enumerem les definicions web més populars de ironia. Encara que poden no ser exactes, però representen les explicacions més actualitzades a l'era d'Internet. A més, enumerem altres paraules que tenen els mateixos significats que ironia. A més dels sinònims, també s'enumeren els Antònims importants de ironia. Per a la llista de paraules detallades, podeu fer clic a les pestanyes per canviar entre sinònims i Antònims. Més importantment, veurà la fitxa de'definicions en anglès'on el diccionari de DigoPaul.com proporciona els significats precisos de ironia. en tercer lloc, llistem altres formes de paraula de ironia: substantiu, adjectiu, verb i adverbi. En quart, estem donant exemple de frases que contenen ironia. Aquestes frases mostren com podeu utilitzar la paraula anglesa de ironia en una frase real. En cinquè, per ajudar-vos a entendre millor les definicions de ironia, també presentem tres imatges per il·lustrar el que realment significa ironia. Finalment, estem llistant paraules en anglès que comencen per ironia, paraules en anglès que contenen ironia, i paraules en anglès que acaben amb ironia.