galaxy

Pronunciació:  US [ˈɡæləksi] UK ['ɡæləksi]
  • n.Galàxies; la galàxia; la galàxia; herois
  • WebGALÀXIA; sort; seu equip de LA galàxia
light-year world
n.
1.
un grup molt gran d'estrelles i planetes; el gran grup d'estrelles i planetes que la terra i el sol formen part de
2.
un gran nombre de personatges famosos