entrepreneur

Per a la definició de entrepreneur, si us plau visiti aquí.


Aquesta pàgina es crea per explicar què és el significat de entrepreneur. Aquí, podeu trobar definicions completes de entrepreneur en anglès i altres 40 idiomes. En primer lloc, podeu escoltar les pronunciacions de entrepreneur en anglès americà i anglès britànic fent clic a les icones d'àudio. A continuació, enumerem les definicions web més populars de entrepreneur. Encara que poden no ser exactes, però representen les explicacions més actualitzades a l'era d'Internet. A més, enumerem altres paraules que tenen els mateixos significats que entrepreneur. A més dels sinònims, també s'enumeren els Antònims importants de entrepreneur. Per a la llista de paraules detallades, podeu fer clic a les pestanyes per canviar entre sinònims i Antònims. Més importantment, veurà la fitxa de'definicions en anglès'on el diccionari de DigoPaul.com proporciona els significats precisos de entrepreneur. en tercer lloc, llistem altres formes de paraula de entrepreneur: substantiu, adjectiu, verb i adverbi. En quart, estem donant exemple de frases que contenen entrepreneur. Aquestes frases mostren com podeu utilitzar la paraula anglesa de entrepreneur en una frase real. En cinquè, per ajudar-vos a entendre millor les definicions de entrepreneur, també presentem tres imatges per il·lustrar el que realment significa entrepreneur. Finalment, estem llistant paraules en anglès que comencen per entrepreneur, paraules en anglès que contenen entrepreneur, i paraules en anglès que acaben amb entrepreneur.