connor

Pronunciació:  UK [kɔnə]
  • n.Connor (Republika)
  • WebConnor; Fill adoptiu Connor; O ' Connor
Europa >> Regne Unit >> Connor
Europe >> United Kingdom >> Connor

Aquesta pàgina es crea per explicar què és el significat de connor. Aquí, podeu trobar definicions completes de connor en anglès i altres 40 idiomes. En primer lloc, podeu escoltar les pronunciacions de connor en anglès americà i anglès britànic fent clic a les icones d'àudio. A continuació, enumerem les definicions web més populars de connor. Encara que poden no ser exactes, però representen les explicacions més actualitzades a l'era d'Internet. A més, enumerem altres paraules que tenen els mateixos significats que connor. A més dels sinònims, també s'enumeren els Antònims importants de connor. Per a la llista de paraules detallades, podeu fer clic a les pestanyes per canviar entre sinònims i Antònims. Més importantment, veurà la fitxa de'definicions en anglès'on el diccionari de DigoPaul.com proporciona els significats precisos de connor. en tercer lloc, llistem altres formes de paraula de connor: substantiu, adjectiu, verb i adverbi. En quart, estem donant exemple de frases que contenen connor. Aquestes frases mostren com podeu utilitzar la paraula anglesa de connor en una frase real. En cinquè, per ajudar-vos a entendre millor les definicions de connor, també presentem tres imatges per il·lustrar el que realment significa connor. Finalment, estem llistant paraules en anglès que comencen per connor, paraules en anglès que contenen connor, i paraules en anglès que acaben amb connor.