beirtt

Per a la definició de beirtt, si us plau visiti aquí.


Aquesta pàgina es crea per explicar què és el significat de beirtt. Aquí, podeu trobar definicions completes de beirtt en anglès i altres 40 idiomes. En primer lloc, podeu escoltar les pronunciacions de beirtt en anglès americà i anglès britànic fent clic a les icones d'àudio. A continuació, enumerem les definicions web més populars de beirtt. Encara que poden no ser exactes, però representen les explicacions més actualitzades a l'era d'Internet. A més, enumerem altres paraules que tenen els mateixos significats que beirtt. A més dels sinònims, també s'enumeren els Antònims importants de beirtt. Per a la llista de paraules detallades, podeu fer clic a les pestanyes per canviar entre sinònims i Antònims. Més importantment, veurà la fitxa de'definicions en anglès'on el diccionari de DigoPaul.com proporciona els significats precisos de beirtt. en tercer lloc, llistem altres formes de paraula de beirtt: substantiu, adjectiu, verb i adverbi. En quart, estem donant exemple de frases que contenen beirtt. Aquestes frases mostren com podeu utilitzar la paraula anglesa de beirtt en una frase real. En cinquè, per ajudar-vos a entendre millor les definicions de beirtt, també presentem tres imatges per il·lustrar el que realment significa beirtt. Finalment, estem llistant paraules en anglès que comencen per beirtt, paraules en anglès que contenen beirtt, i paraules en anglès que acaben amb beirtt.