bakerton

  • WebBuckton
Amèrica del nord >> Estats Units >> Bakerton
North America >> United States >> Bakerton

Aquesta pàgina es crea per explicar què és el significat de bakerton. Aquí, podeu trobar definicions completes de bakerton en anglès i altres 40 idiomes. En primer lloc, podeu escoltar les pronunciacions de bakerton en anglès americà i anglès britànic fent clic a les icones d'àudio. A continuació, enumerem les definicions web més populars de bakerton. Encara que poden no ser exactes, però representen les explicacions més actualitzades a l'era d'Internet. A més, enumerem altres paraules que tenen els mateixos significats que bakerton. A més dels sinònims, també s'enumeren els Antònims importants de bakerton. Per a la llista de paraules detallades, podeu fer clic a les pestanyes per canviar entre sinònims i Antònims. Més importantment, veurà la fitxa de'definicions en anglès'on el diccionari de DigoPaul.com proporciona els significats precisos de bakerton. en tercer lloc, llistem altres formes de paraula de bakerton: substantiu, adjectiu, verb i adverbi. En quart, estem donant exemple de frases que contenen bakerton. Aquestes frases mostren com podeu utilitzar la paraula anglesa de bakerton en una frase real. En cinquè, per ajudar-vos a entendre millor les definicions de bakerton, també presentem tres imatges per il·lustrar el que realment significa bakerton. Finalment, estem llistant paraules en anglès que comencen per bakerton, paraules en anglès que contenen bakerton, i paraules en anglès que acaben amb bakerton.