aeiklr

Per a la definició de aeiklr, si us plau visiti aquí.


Aquesta pàgina es crea per explicar què és el significat de aeiklr. Aquí, podeu trobar definicions completes de aeiklr en anglès i altres 40 idiomes. En primer lloc, podeu escoltar les pronunciacions de aeiklr en anglès americà i anglès britànic fent clic a les icones d'àudio. A continuació, enumerem les definicions web més populars de aeiklr. Encara que poden no ser exactes, però representen les explicacions més actualitzades a l'era d'Internet. A més, enumerem altres paraules que tenen els mateixos significats que aeiklr. A més dels sinònims, també s'enumeren els Antònims importants de aeiklr. Per a la llista de paraules detallades, podeu fer clic a les pestanyes per canviar entre sinònims i Antònims. Més importantment, veurà la fitxa de'definicions en anglès'on el diccionari de DigoPaul.com proporciona els significats precisos de aeiklr. en tercer lloc, llistem altres formes de paraula de aeiklr: substantiu, adjectiu, verb i adverbi. En quart, estem donant exemple de frases que contenen aeiklr. Aquestes frases mostren com podeu utilitzar la paraula anglesa de aeiklr en una frase real. En cinquè, per ajudar-vos a entendre millor les definicions de aeiklr, també presentem tres imatges per il·lustrar el que realment significa aeiklr. Finalment, estem llistant paraules en anglès que comencen per aeiklr, paraules en anglès que contenen aeiklr, i paraules en anglès que acaben amb aeiklr.