acitv

Per a la definició de acitv, si us plau visiti aquí.


Aquesta pàgina es crea per explicar què és el significat de acitv. Aquí, podeu trobar definicions completes de acitv en anglès i altres 40 idiomes. En primer lloc, podeu escoltar les pronunciacions de acitv en anglès americà i anglès britànic fent clic a les icones d'àudio. A continuació, enumerem les definicions web més populars de acitv. Encara que poden no ser exactes, però representen les explicacions més actualitzades a l'era d'Internet. A més, enumerem altres paraules que tenen els mateixos significats que acitv. A més dels sinònims, també s'enumeren els Antònims importants de acitv. Per a la llista de paraules detallades, podeu fer clic a les pestanyes per canviar entre sinònims i Antònims. Més importantment, veurà la fitxa de'definicions en anglès'on el diccionari de DigoPaul.com proporciona els significats precisos de acitv. en tercer lloc, llistem altres formes de paraula de acitv: substantiu, adjectiu, verb i adverbi. En quart, estem donant exemple de frases que contenen acitv. Aquestes frases mostren com podeu utilitzar la paraula anglesa de acitv en una frase real. En cinquè, per ajudar-vos a entendre millor les definicions de acitv, també presentem tres imatges per il·lustrar el que realment significa acitv. Finalment, estem llistant paraules en anglès que comencen per acitv, paraules en anglès que contenen acitv, i paraules en anglès que acaben amb acitv.