abceps

Per a la definició de abceps, si us plau visiti aquí.


Aquesta pàgina es crea per explicar què és el significat de abceps. Aquí, podeu trobar definicions completes de abceps en anglès i altres 40 idiomes. En primer lloc, podeu escoltar les pronunciacions de abceps en anglès americà i anglès britànic fent clic a les icones d'àudio. A continuació, enumerem les definicions web més populars de abceps. Encara que poden no ser exactes, però representen les explicacions més actualitzades a l'era d'Internet. A més, enumerem altres paraules que tenen els mateixos significats que abceps. A més dels sinònims, també s'enumeren els Antònims importants de abceps. Per a la llista de paraules detallades, podeu fer clic a les pestanyes per canviar entre sinònims i Antònims. Més importantment, veurà la fitxa de'definicions en anglès'on el diccionari de DigoPaul.com proporciona els significats precisos de abceps. en tercer lloc, llistem altres formes de paraula de abceps: substantiu, adjectiu, verb i adverbi. En quart, estem donant exemple de frases que contenen abceps. Aquestes frases mostren com podeu utilitzar la paraula anglesa de abceps en una frase real. En cinquè, per ajudar-vos a entendre millor les definicions de abceps, també presentem tres imatges per il·lustrar el que realment significa abceps. Finalment, estem llistant paraules en anglès que comencen per abceps, paraules en anglès que contenen abceps, i paraules en anglès que acaben amb abceps.