wringe

За дефиниране на wringe, моля посетете тук.