urostyle

  • n.Urostyle
  • WebОсновата на опашната кост; Край на пръта подобен кости