updries

За дефиниране на updries, моля посетете тук.