sodoms

  • WebСодом; Содом; Содом
n.
1.
в Библията, град, пълен с морално корупцията и злото, което е унищожено както Гомора от Бог
2.
място, което се разглежда като повреден