prunellos

За дефиниране на prunellos, моля посетете тук.