lines

За дефиниране на lines, моля посетете тук.

Европа >> Норвегия >> Линии
Europe >> Norway >> Lines

Тази страница е създадена, за да обясни какво е значението на lines. Тук можете да намерите пълните дефиниции на lines на английски и други 40 езици. На първо място, можете да слушате произношението на lines на американски английски и британски английски, като щракнете върху аудио иконите. След това изброим най-популярните уеб дефиниции на lines. Въпреки че те може да не са точни, но представляват най-актуалните обяснения в епохата на интернет. Освен това, ние изброим други думи, които имат същите значения като lines. В допълнение към синоними са изброени и основните антоними за lines. За подробен списък с думи можете да щракнете върху разделите, за да превключвате между синоними и антоними. По-важното е, че ще видите раздела 'дефиниции на английски език', където DigoPaul.com речник предоставя точните значения на lines. на трето място, ние изброим други словни форми на lines: съществително, прилагателно, глагол и наречениб. Четвърто, даваме примерни изречения, които съдържат lines. Тези изречения показват как можете да използвате английската дума на lines в истинско изречение. Пето, за да ви помогне да разберете по-добре дефинициите на lines, ние също представяме три изображения, за да илюстрираме какво означава lines наистина. Накрая, ние изброим английските думи, които започват с lines, английски думи, които съдържат lines, и английски думи, които завършват с lines.