deegsu

За дефиниране на deegsu, моля посетете тук.


Тази страница е създадена, за да обясни какво е значението на deegsu. Тук можете да намерите пълните дефиниции на deegsu на английски и други 40 езици. На първо място, можете да слушате произношението на deegsu на американски английски и британски английски, като щракнете върху аудио иконите. След това изброим най-популярните уеб дефиниции на deegsu. Въпреки че те може да не са точни, но представляват най-актуалните обяснения в епохата на интернет. Освен това, ние изброим други думи, които имат същите значения като deegsu. В допълнение към синоними са изброени и основните антоними за deegsu. За подробен списък с думи можете да щракнете върху разделите, за да превключвате между синоними и антоними. По-важното е, че ще видите раздела 'дефиниции на английски език', където DigoPaul.com речник предоставя точните значения на deegsu. на трето място, ние изброим други словни форми на deegsu: съществително, прилагателно, глагол и наречениб. Четвърто, даваме примерни изречения, които съдържат deegsu. Тези изречения показват как можете да използвате английската дума на deegsu в истинско изречение. Пето, за да ви помогне да разберете по-добре дефинициите на deegsu, ние също представяме три изображения, за да илюстрираме какво означава deegsu наистина. Накрая, ние изброим английските думи, които започват с deegsu, английски думи, които съдържат deegsu, и английски думи, които завършват с deegsu.