bakerton

За дефиниране на bakerton, моля посетете тук.

Северна Америка >> САЩ >> Bakerton
North America >> United States >> Bakerton

Тази страница е създадена, за да обясни какво е значението на bakerton. Тук можете да намерите пълните дефиниции на bakerton на английски и други 40 езици. На първо място, можете да слушате произношението на bakerton на американски английски и британски английски, като щракнете върху аудио иконите. След това изброим най-популярните уеб дефиниции на bakerton. Въпреки че те може да не са точни, но представляват най-актуалните обяснения в епохата на интернет. Освен това, ние изброим други думи, които имат същите значения като bakerton. В допълнение към синоними са изброени и основните антоними за bakerton. За подробен списък с думи можете да щракнете върху разделите, за да превключвате между синоними и антоними. По-важното е, че ще видите раздела 'дефиниции на английски език', където DigoPaul.com речник предоставя точните значения на bakerton. на трето място, ние изброим други словни форми на bakerton: съществително, прилагателно, глагол и наречениб. Четвърто, даваме примерни изречения, които съдържат bakerton. Тези изречения показват как можете да използвате английската дума на bakerton в истинско изречение. Пето, за да ви помогне да разберете по-добре дефинициите на bakerton, ние също представяме три изображения, за да илюстрираме какво означава bakerton наистина. Накрая, ние изброим английските думи, които започват с bakerton, английски думи, които съдържат bakerton, и английски думи, които завършват с bakerton.